Strona główna

Do dyspozycji oddajemy cztery giełdy.
Dwie z nich: GIEŁDA ŁADUNKÓW oraz GIEŁDA EXPORT
zawierają oferty załadunków, pozostałe dwie - GIEŁDA IMPORT i GIEŁDA POJAZDÓW zawierają oferty przestrzeni ładunkowych.

Giełda ładunków

Oferty ładunków importowych, do podjęcia w porcie.

Giełda eksport

Oferty ładunków na kontenery wracające do portu. Są to towary przeznaczone na export. Oferty dodawane przez spedycje.

Giełda import

Oferty kontrahentów po eksporcie (rozładowane). W tej części oferty umieszczają przewoźnicy, którzy rozładowali w kraju kontener importowy i poszukują ładunku powrotnego.

Giełda pojazdów

Oferty przestrzeni ładunkowej, dodawane przez przewoźników. Najczęściej są to pojazdy z ramami pod kontenery, dostępne w porcie. Pojazdy czekające na ładunek importowy.

155