transportowy
basic
160 zł
opłata miesięczna
  • 1 konto użytkownika
  • korzystanie z giełd KONTENERY POIMPORTOWE oraz WOLNE POJAZDY
Dołącz
transportowy
pro
250 zł
opłata miesięczna
  • 3 konta użytkownika
  • korzystanie z giełd KONTENERY POIMPORTOWE oraz WOLNE POJAZDY
  • Powiadomienia SMS
Dołącz
spedycyjny
basic
350 zł
opłata miesięczna
  • 1 konto użytkownika
  • korzystanie z giełd EKSPORT, IMPORT, KONTENERY POIMPORTOWE oraz WOLNE POJAZDY
Dołącz
spedycyjny
pro
500 zł
opłata miesięczna
  • 5 kont użytkownika
  • korzystanie z giełd EKSPORT, IMPORT, KONTENERY POIMPORTOWE oraz WOLNE POJAZDY
  • Powiadomienia SMS
Dołącz
Dodatkowe konto użytkownika 30 zł
6+1
W przypadku uiszczenia przez Użytkownika abonamentu za 6 (sześć) miesięcy z góry, w ramach uiszczonej kwoty Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Portalu przez okres kolejnych 7 (siedmiu) miesięcy.
10+2
W przypadku uiszczenia przez Użytkownika abonamentu za 10 (dziesięć) miesięcy z góry, w ramach uiszczonej kwoty Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Portalu przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.
Otwórz